• תערובת משבוחת לכנרים בשקית עם חלון.
  • תוצרת חבר קיקי KIKI
  • KIKI Luxe Canarios

 

תערובת משובחת לכנרים 1 ק"ג KIKI Luxe Canarios